VI HAR TOPP MOTIVERT OG SERVICEINNSTILT MANNSKAP I BEREDSKAP

Selskapet er eid av foreningen Brunstad Kristelige Menighet Drammen gjennom holdingselskapet Avantum AS. De aller fleste oppdrag gjennomføres med personer som ønsker å støtte foreningens formål ved å yte frivillig innsats. Selskapet er skatte- og merverdiavgiftspliktig, og er underlagt arbeidsmiljølovens regler innen helse, miljø og sikkerhet.

Vi gjennomfører arbeidsoppdrag som normalt blir utført på dugnad av allmennyttige organisasjoner, men har løftet servicenivå og kvalitet til et nytt nivå. Siden etableringen av selskapet tilbake i 2009 har Progresso Partner AS opparbeidet seg et godt renommé, og er blitt en foretrukken leverandør innen en rekke ressurskrevende oppdrag. Vår suksess er kombinasjonen av erfarne prosjektledere i samarbeid med topp motiverte og kvalifiserte mannskaper fra frivillige organisasjoner. Dette blir en kostnadseffektiv kombinasjon, som sikrer leveranser av høy kvalitet.

Vårt varemerke er den «YES WE CAN» kulturen vi har innarbeidet i selskapet, og vi går til nye utfordringer med en innstilling om at alt er løsbart.